Преемственность

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ и (или) ЗАКОННЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ!!!

Взаимодействие со школой - одно из направлений работы нашего учреждения образования.      Осуществляется оно согласно совместно разработанному  плану взаимодействия Государственное учреждение образования «Логозинский детский сад Логойского района» и Государственное учреждение образования «Логозинская средняя школа Логойского района»

Пераемнасць дашкольнай і 1 ступені агульнай сярэдняй адукацыі

Л. С. Выгоцкі адзначаў, што «школьнае навучанне ніколі не пачынаецца з пустога месца, а заўсёды абапіраецца на пэўную стадыю развіцця, праробленую дзіцём раней». Найбольш актуальнай і значнай задачай для педагогаў дашкольнай адукацыі, якія працуюць з дзецьмі старэйшага дашкольнага ўзросту, — забяспечыць паўнавартаснае асобаснае развіццё, фізіялагічны і псіхалагічны дабрабыт дзіцяці ў пераходны перыяд ад дашкольнай адукацыі да школы, скіраваны на перспектыўнае фармаванне асобы дзіцяці з апорай на яго папярэдні досвед і назапашаныя веды. Таму асновай для рэалізацыі пераемнасці адукацыйнага працэсу ўстановы дашкольнай адукацыі і пачатковай школы павінны стаць адны тэарэтычныя падставы, прынцыпы арганізацыі адукацыйнай працы з дзецьмі, пераемнасць і ўзгодненасць мэт, заданняў, метадаў, сродкаў, формаў выхавання і навучання дзяцей.

Задачы дашкольнага звяна можна сфармуляваць наступным чынам:

• далучаць дзяцей да здаровага ладу жыцця;

• забяспечваць эмацыйны дабрабыт кожнага дзіцяці, ствараць умовы для разнастайнай дзейнасці;

• развіваць ініцыятыўнасць, дапытлівасць, здольнасць да творчага самавыяўлення, кампетэнтнасць у сферы адносін да свету, людзей, да сябе;

• ўключаць дзяцей у розныя формы супрацоўніцтва з дарослымі і аднагодкамі;

• фарміраваць веды пра навакольны свет;

• стымуляваць пазнавальную і гульнявую актыўнасць дзяцей у розных відах дзейнасці.

Задачы пачатковага школьнага звяна:

• фарміраваць усвядомленае прыняцце каштоўнасцяў здаровага ладу жыцця і рэгуляванне сваіх паводзін у адпаведнасці з ім;

• развіваць гатоўнасць да актыўнага ўзаемадзеяння з навакольным светам;

• фарміраваць жаданне і ўменне вучыцца, гатоўнасць да адукацыі ў школе і самаадукацыі;

• развіваць ініцыятыўнасць, самастойнасць, навыкі супрацоўніцтва ў розных відах дзейнасці.

Змястоўныя кампаненты пераемнасці:

Эмацыйны - улік спецыфікі эмацыйнай сферы асобы дзіцяці дашкольнага ўзросту, забеспячэнне эмацыйнай камфортнасці, як выхаванца, так і вучня ў працэсе навучання. Прыярытэт станоўчых эмоцый, пабудова працэсу навучання на аснове гуманістычнай педагогікі.

Дзейнасны - забеспячэнне сувязяў вядучых дзейнасцяў сумежных перыядаў, апора на актуальныя для дадзенага перыяду дзейнасці кампаненты, стварэння ўмоў для фарміравання перадумоў вядучай дзейнасці наступнага ўзроставага перыяду.

Змястоўны - правільнае суадносіны паміж непасрэднай адукацыйнай дзейнасцю па засваенню адукацыйных абласцей «Фізічнае развіццё», «Сацыяльна-маральнае і асобаснае развіццё», «Пазнавальнае развіццё», «Моўнае развіццё», «Эстэтычнае развіццё», ўсталяванне перспектыў у змесце навучання ад дашкольнага дзяцінства да пачатковай школы.

Камунікатыўны - ўлік асаблівасцяў зносін дзяцей старэйшага дашкольнага і малодшага школьнага ўзросту, забеспячэнне непасрэднага і кантактнага зносін, з мэтай стварэння ўмоў для сацыялізацыі.

Педагагічны - пастаноўка ў цэнтр адукацыйнага працэсу дзіцяці, высочванне сувязяў паміж ім і навакольным светам (дзіця і грамадства, прырода і дзіця, дзіця і іншыя людзі і т. Д.), Індывідуальны характар ​​яго навучання і выхавання.

 

Паважаныя бацькі! 

Запрашаем Вас прыняць удзел у анкетаванні.

                                                                        https://forms.gle/bEzTpfawdtC4dRPK6

 

Нарматыўнае прававое забеспячэнне дзейнасці па арганізацыі пераемнасці

 

Закон Республики Беларусь от 14 января 2022 г. № 154-З «Об изменении Кодекса Республики Беларусь об образовании»

Постановление Министерства образования Республики Беларусь от 04 августа 2022 г. № 230 «Об утверждении Положения об учреждении дошкольного образования»

Постановление Министерства образования Республики Беларусь от 20 декабря 2011 г. №283 «Об утверждении Положения об учреждении общего среднего образования»

Постановление Министерства образования Республики Беларусь от 15 августа 2019 г. № 137 «Об утверждении образовательного стандарта дошкольного образования»

Постановление Министерства образования Республики Беларусь от 26 декабря 2018 г. №125 «Об утверждении образовательных стандартов общего среднего образования»

Постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 27 декабря 2012 г. N 206 «Об утверждении санитарных норм и правил «Требования для учреждений общего среднего образования» и утративших силу некоторых постановлений Министерства здравоохранения Республики Беларусь и их отдельных структурных элементов»

Постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 25 января 2013 г. № 8 "Об утверждении Санитарных норм и правил "Требования для учреждений дошкольного образования" и признании утратившими силу некоторых постановлений Министерства здравоохранения Республики Беларусь и их отдельных структурных элементов"

Постановлением Совета Министров от 7 августа 2019 г. №525 «Об утверждении специфических санитарно-эпидемиологических требований»

Постановление Министерства образования Республики Беларусь от 20 июня 2011 г. №38 «Об утверждении Правил проведения аттестации учащихся при освоении содержания образовательных программ общего среднего образования и признании утратившим силу некоторых постановлений Министерства образования Республики Беларусь»

 

25.01.2022 13:38 - 25.08.2023 10:28

свернуть